Pyetje më shpesh të parashtruara

Pyetje më shpesh të parashtruara

Ndryshimi i përdoruesit

Ndryshimi i përdoruesit
Shihni të gjitha pyetjet

Kyçje e re

Kërkesë për pëlqim
Dokumentacioni i nevojshëm
Ndarja e pikës matëse
Tarifa për kyçje të re
Shihni të gjitha pyetjet

Tregu i energjisë elektrike

Furnizues universal
Tregu i liberalizuar
Zgjedhja e furnizuesit
Furnizuesi i mundësisë së fundit
Shihni të gjitha pyetjet

Çmimet dhe tarifat

Çmimet për amvisëritë dhe të tjerët
Tarifa e lirë
Ndryshimi i tarifës
Shihni të gjitha pyetjet

Gjithçka rreth faturave

Dorëzimi i faturave
Opsionet e pagesës
Korrigjimi i faturës
Shihni të gjitha pyetjet

Rikyçje

Si të rikyçemi përsëri
Pagesa për rikyçje
Tarifa për rikyçje
Shihni të gjitha pyetjet

Konsumatorë të cenueshëm

Çfarë është një konsumator i cenueshëm/vulnerabël
Masat për konsumatorët e cenueshëm
Shihni të gjitha pyetjet

Pajisjet matëse

Leximi i pajisjes matëse
Ndërrim i pajisjes matëse
A-test i pajisjes matëse
Çregjistrim të pajisjes matëse
Maksigraf
Shihni të gjitha pyetjet

Ndërprerjet e planifikuara

Informacion për ndërprerjet e planifikuara
Konsumator me proces të ndjeshëm pune
Shihni të gjitha pyetjet

Ndriçimi i publik

Mirëmbajtja e ndriçimit publik rrugor
Taksa e kompensimit
Detyrimi për pagesë
Shihni të gjitha pyetjet

Defektet – gjendja e rrjetit

Raportimi i defekteve
Defekt i brendshëm
Zëvendësimi i kabllos së furnizimit
Shihni të gjitha pyetjet

Shërbime të tjera

Kontrolli i pikës së matjes
Gjendje pa tension
Të dhënat për instalimet nëntokësore
Zhvendosja e rrjetit
Dëmshpërblimi
Shihni të gjitha pyetjet