Одговорност

ЕВН Македонија ги поддржува 10-те принципи на Глобалниот Договор кои се во однос на човековите права, заштита на околината и анти-корупција. Како одговорна компанија дел од бизнис секторот, во рамки на нашите секојдневни активности се придржуваме и кон постигнување на целите за оддржлив развој или т.н. SDGs кои се дел од „Агендата 2030“ донесена во 2015 година. Основните принципи на Договорот не само што ги почитуваме, туку во рамките на нашата дејност се обидуваме и да ги надградиме. Како членка на Договорот, се обврзавме овие принципи да ги инкорпорираме како дел од нашата развојна стратегија, култура и секојдневна работа на компанијата.

Компанијата во сите свои активности ги втемелува принципите на општествена одговорност и се стреми за подобрување на квалитетот на животот. Овие напори на ЕВН Македонија можат да се групираат во четири клучни области: корисници, вработени, животна средина и општество.
 

Систем на усогласеност

Complience.jpg

Повеќе за системот на усогласеност тука.