Prokurimi

Prokurimi i materialeve dhe shërbimeve

Pasqyrë e hollësishme e prokurimit të materialeve dhe shërbimeve, si dhe udhëzimet dhe informacionet në lidhje me to.

Mëso më shumë

Prokurimi i energjisë

Informacion për prokurimin e energjisë për nevojat e furnizuesit universal të energjisë elektrike.

Mëso më shumë