Të punësuarit dhe edukimi

EVN i kushton vëmendje të veçantë punonjësve të saj. Me kalimin e viteve, një numër projektesh të suksesshme në fushën e llogaridhënies së punonjësve janë zbatuar.

Me fëmijët në punë

EVN një herë në vit hap dyert për fëmijët e të punësuarve të saj. Gjatë verës, pas përfundimit të vitit shkollor, fëmijët e të punësuarve vizitojnë vendet e punës të prindërve të tyre.
Programi arsimor "Me fëmijët në punë" organizohet që nga viti 2016, në të gjithë vendin, në të gjitha njësitë organizative dhe kompanitë brenda familjes së kompanive të EVN-së.

Çdo vit, programi përfshin rreth 200 fëmijë që kanë mundësi të kalojnë 8 orë në zyrat e prindërve, të marrin pjesë në punëtori edukative, të bëjnë eksperimente, të shoqërohen dhe të argëtohen. Në fund të ditës, të gjithë fëmijët nga Shkupi vizitojnë qendrën ekspozuese "Matka".

Vullnetarizmi në EVN

Programi “Vullnetarizmi në EVN”, i cili filloi në verën e vitit 2017, parashikon mobilizimin e punonjësve të kompanisë në zbatimin e projekteve për të përmirësuar cilësinë e jetës në bashkësitë lokale. Qëllimi i programit është me dy shtresa - inkurajimi i vullnetarizmit në vend dhe shpirti vullnetar i punonjësve, por edhe kontributi në shoqëri.

Aktivitetet zbatohen në të gjitha qytetet dhe vendbanimet dhe projekti deri më tani ka përfshirë më shumë se 500 të punësuar. Puna e punonjësve ka për qëllim rinovimin e shkollave, kopshteve dhe institucioneve për kujdesin e kategorive të veçanta të qytetarëve, riparimin e instalimeve elektrike të dëmtuara, rregullimin e zonave të gjelbra publike, pastrimin dhe seleksionimin e mbeturinave, organizimin e punëtorive edukative për fëmijët, transferimin e njohurive, gatim dhe të ngjashme. Veçantia e programit është se krijon një zgjidhje sistematike të vullnetarizmit në kompani.

Qendra e Trajnimit në Makedonski Brod

Natyra e biznesit tonë është specifike dhe i ekspozon punonjësit ndaj rreziqeve dhe sfidave të ndryshme. Kjo është arsyeja pse një nga angazhimet tona më të forta është të kujdesemi për shëndetin dhe sigurinë e punonjësve tanë. Në Makedonski Brod ne kemi ndërtuar një qendër moderne të trajnimit në mënyrë që të përgatisim sa më mirë punonjësit që të përballen me sfidat e jetës së tyre të përditshme.

Mbi 2.500 m2 hapësirë të jashtme dhe 550 m2 hapësirë të brendshme janë të pajisura plotësisht. Objektet përfshijnë: terren trajnimi në natyrë me rrjet të tensionit të ulët dhe të mesëm, nënstacion kompakt, dollapë matës, hapësirë ekspozimi me materiale për instalim në rrjet, dhomë me mjete edukative të mbikëqyrura dhe pajisje për mbrojtjen dhe shëndetin në punë, ekspozita informative për mbrojtjen e mjedisit, klasa dhe zona të përbashkëta për jetesë dhe higjienë.

Mbi 1.000 punonjës nga i gjithë vendi, duke përdorur përmbajtje arsimore moderne, fitojnë shkathtësi dhe njohuri praktike në fushën e inxhinierisë elektrike, me theks të veçantë në cilësinë dhe sigurinë në punë.

Orari i punës fleksibil dhe projekte të tjera

EVN u ofron punonjësve një sërë përfitimesh dhe kushte pune për punonjësit. Lexoni më shumë në seksionin e Karrierës.