Investimi në shoqëri

Për shkak të gamës së gjerë të aktiviteteve dhe specifikave të industrisë në të cilën vepron, EVN ka një detyrim të veprojë me përgjegjësi në shoqëri dhe veçanërisht t'i kushtojë vëmendje temave që prekin drejtpërdrejt qytetarët dhe lidhen me konsumin e energjisë elektrike.

Projekti shkollor

EVN zbatoi një program për edukimin e më të rinjve mbi origjinën, rëndësinë dhe përdorimin e duhur dhe të sigurt të energjisë elektrike.

Në fazën e parë, aktivitetet u zbatuan duke mbajtur punëtori edukative në të gjitha shkollat në të gjithë vendin. Përmes metodave ndërvepruese të mësimdhënies dhe mjeteve të mbikëqyrjes që mbeten në shkollë, fëmijët patën mundësinë të mësojnë rreth burimeve dhe llojeve të energjisë që përdoren në shtëpi dhe si ta përdorin atë në mënyrë të sigurt dhe të mençur. Në fund të vitit, fëmijët morën pjesë në kuizet rajonale dhe kombëtare duke konkurruar me njohuritë e marra gjatë vizitave.

Në fazën e dytë, u prezantuan ndryshimet sistemike të konceptit. Në të gjitha rajonet e vendit, u formuan klube energjetike, të cilat sipas një programi të veçantë gjatë gjithë vitit shkollor punuan në masa për të zvogëluar konsumin e energjisë elektrike në shkollën e tyre. Konkurset e njohurive u organizuan gjithashtu në fund të vitit.

Gjatë dhjetë viteve të ekzistencës së tij, projekti shkollor ka përfshirë rreth 40.000 fëmijë nga 352 shkolla, 65 klube u krijuan në 42 komuna.

Qendra ekspozuese "Matka"

Në Qendrën e ekspozuese Matka, e vetmja e këtij lloji në vend, vizitorët mund të mësojnë më shumë për energjinë, historinë e saj, prodhimin, transmetimin dhe përdorimin përmes mjeteve dhe metodave moderne interaktive. Përmbajtjet edukative vendosen në ndërtesën historike të hidrocentralit të vjetër Matka, ku mysafirët kanë një mundësi unike për të parë nga afër një ndërtesë energjetike 80-vjeçare që mund të jetë ende në funksion. Qendra u krijua si kulmi i përpjekjeve të EVN-së për arsim dhe si rezultat i nevojës në rritje për të krijuar dashurinë e të rinjve për të ashtuquajturin Zona STEM (shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematikë). Deri më tani, qendra është vizituar nga mbi 20.000 vizitorë nga vendi dhe jashtë.

Më shumë rreth qendrës

Platforma e efikasitetit energjetikë

Platforma e efikasitetit energjetikë u zbatua në bashkëpunim me disa palë të interesuara në fushën e energjisë në vend dhe përbëhej nga një sërë aktivitetesh edukative për konsumatorët për të rritur aplikimin e efikasitetit të energjisë në shtëpitë dhe bizneset e tyre. Brenda platformës, u realizuan një sërë aktivitetesh si punëtori, seminare, ngjarje dhe edukim përmes mediave sociale. Produkti më i rëndësishëm i platformës janë dy shfaqjet edukative - „Alfabeti i Energjisë“ dhe „Matematika e Energjisë“të cilat në mënyrë të thjeshtë paraqesin temat në fushën e energjisë elektrike, krijimin dhe përdorimin efikas të saj.