Набавки на енергија

 

Набавка на електрична енергија за потребите на универзалниот снабдувач со електрична енергија

Тука имате можност да добиете информации за воспоставување и прием на понудувачи во квалификациски систем и за склучување на договори за набавка на електрична енергија за потребите на Универзалниот снабдувач.

Оглас за прием на понудувачи во квалификациски систем преку веб базирана платформа
 
 

Сите заинтересирани, потребно е документите да ги достават преку веб базирaна платформа на следниот линк:

Линк до веб базирана платформа
 

Останати документи:

 

За сите дополнителни информации во врска со набавки на енергија можете да се обратите на:
Александра Заринска: +389 2 3205 000
Марјан Стојанов: +389 2 3205 000
е-пошта: [email protected]

Набавка на електрична енергија за потребите на универзалниот снабдувач со електрична енергија за ден однапред

Тука имате можност да добиете информации за воспоставување и прием на понудувачи во квалификациски систем и за склучување на договори за набавка на електрична енергија за ден однапред за потребите на Универзалниот снабдувач.

Оглас за прием на понудувачи во квалификациски систем преку веб базирана платформа
 
 

Сите заинтересирани, потребно е документите да ги достават преку веб базирaна платформа на следниот линк:

Линк до веб базирана платформа
 

Останати документи:

 

За сите дополнителни информации во врска со набавки на енергија можете да се обратите на:
Александра Заринска: +389 2 3205 000
Марјан Стојанов: +389 2 3205 000
е-пошта: [email protected]

Набавка на електрична енергија за потребите на универзалниот снабдувач со електрична енергија во текот на денот

Тука имате можност да добиете информации за воспоставување и прием на понудувачи во квалификациски систем и за склучување на договори за набавка на електрична енергија во текот на денот за потребите на Универзалниот снабдувач.

Оглас за прием на понудувачи во квалификациски систем преку веб базирана платформа
 
 

Сите заинтересирани, потребно е документите да ги достават преку веб базирaна платформа на следниот линк:

Линк до веб базирана платформа
 

Останати документи:

 

За сите дополнителни информации во врска со набавки на енергија можете да се обратите на:
Александра Заринска: +389 2 3205 000
Марјан Стојанов: +389 2 3205 000
е-пошта: [email protected]