Flisni me ne

Harta e lokacioneve

24/7 mbështetja

 • Ne jemi në dispozicion 24/7
 • Ne flasim maqedonisht, shqip dhe anglisht
 • Telefononi, na dërgoni letër ose email
 • Raportoni defekt
 • Kërkoni informacion shtesë ose konsultim
 • Dorëzoni ankesë ose parashtresë

Për Qendrën e kontaktit

Qendra e kontaktit ekziston që nga viti 2008. Për t'ju ofruar një shërbim cilësor, ne trajnojmë vazhdimisht punonjësit dhe dëgjojmë mendimin tuaj. Përmes komunikimit intensiv me klientët, ne kemi arritur të ofrojmë mbështetje dhe ndihmë pa rezerva në të gjitha çështjet që lidhen me konsumin e energjisë elektrike.

6.300.000

thirrje

430.000

email-e

Qendra e informacionit

 • Vendndodhja qendrore – QTQ Shkup
 • Qendra e informacionit dhe shërbimit
 • Edukim për efikasitetin energjetik
 • 4 terminale të vetë-pagesës
 • Komunikim në gjuhën e shenjave