Зборувај со нас

Мапа на локации

24/7 поддршка

 • Достапни сме 24/7
 • Зборуваме македонски, албански и англиски јазик
 • Јавете се, пратете ни писмо или електронска порака
 • Пријавете дефект
 • Побарајте дополнителни информации или консултација
 • Поднесете поплака или претставка

За контакт центарот

Контакт центарот постои од 2008 година. За да ви пружиме квалитетна услуга, постојано вршиме обуки за вработените и го слушаме вашето мислење. Преку интензивна комуникација со корисниците, успеавме да им пружиме безрезервна поддршка и помош во сите прашања поврзани со потрошувачката на електрична енергија.

6.300.000

повици

430.000

е-маилови

Инфо центар

 • Централна локација – ГТЦ Скопје
 • Информативен и услужен центар
 • Едукација за енергетска ефикасност
 • 4 терминали за самонаплата
 • Комуникација на знаковен јазик