Menaxhmenti

 

Bordi drejtues

Inxh. dip. Shtefan Peter, MBA
Kryetar i Bordit Drejtues të EVN Maqedoni SHA, Shkup

Lindur 1972

1991

Arsimi i mesëm teknik, Vjenë

1991

I punësuar në EVN AG, departamenti i prokurimit dhe operacioneve materiale

2001

Studime në Kolegjin Teknik të Vjenës - studime në menaxhimin e projekteve teknike dhe proceseve

2012

Përfundimi i Masterit Ekzekutiv të Administrimit të Biznesit (EMBA) në Universitetin e Ekonomisë dhe Biznesit në Vjenë dhe Universitetin Carlson në Minesota, SHBA

01.01.2015 Kryetar i Bordit drejtues të EVN Maqedoni SHA

Mr. Jirgen Flajshhaker
Nënkryetar i Bordit Drejtues të EVN Maqedoni SHA, Shkup

Lindur 1975

2004

Ka kaluar provimin për Biznes Konsulencë, studime në Wiener Neustadt

2005

Ishte i punësuar në departamentin e Kontrollit dhe Kontabilitetit në EVN AG

Nga 01.03. 2019 është nënkryetar i Bordit Drejtues të EVN Maqedoni SHA, Shkup

Inxh. dip. elk. Sasho Stojkoski,
Anëtarë i Bordit Drejtues të EVN Maqedoni SHA, Shkup

Lindur më 1979

U diplomua në Fakultetin e Elektroteknik në Shkup dhe u punësua në EVN Maqedoni në vitin 2008.

Ai ishte i angazhuar në disa pozicione në kompani dhe që nga viti 2013 ishte kreu i QEK Strumica.

10.04.2018 Anëtarë i Bordit Drejtues të EVN Maqedoni SHA, Shkup

Bordi Mbikëqyrës

Kryetar i Bordit Mbikëqyrës
Mag. Shtefan Shishkovic
Anëtarë i Bordit Drejtues të EVN AG

Anëtarë

Mag.Gerald Rajdinger
EVN AG
Dr. Klaus Kolhuber
EVN AG
Inxh. dip. mr. Klaus Shtriker
EVN AG
Мag. Robert Simonoski
Kryetar i sindikatës së EVN Maqedoni SHA, Shkup
Biljana Çakmakova
Shoqëria e avokatisë „ÇAKMAKOVA ADVOKATI“

Mag. Wolfgang Maier
EVN AG
Inxh.dip. Hajnrih Bitner
EVN AG
Mr. Zlatko Lazikj
Përfaqësues i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut