Менаџмент

 

Управен одбор

Дипл. инж. Штефан Петер, МБА
Претседател на Управниот одбор на ЕВН Македонија АД, Скопје

Роден 1972 година

1991

Техничко средно образование, Виена

1991

Вработен во EVN AG, оддел за набавки и материјално работење

2001

Студии на технички колеџ Виена – студии за технички проектен и процесен менаџмент

2012

Завршување на извршни мастер студии по бизнис администрација (EMBA) на Универзитетот за економија и бизнис во Виена и на Карлсон универзитет во Минесота, САД

Од 01.01.2015 Претседател на Управен одбор на ЕВН Македонија АД

Маг. Јирген Флајшхакер
Заменик Претседател на Управниот одбор на ЕВН Македонија АД, Скопје

Роден 1975 година

2004

Го има положено испитот за Бизнис консалтинг, студии во Винер Ноjштад

2005

Се вработил во одделот Контролинг и сметководство во ЕВН АГ

Од 1 март 2019, Јирген Флајшхакер е Заменик Претседател на Управниот одбор на ЕВН Македонија АД, Скопје

Дипл. ел. инж. Сашо Стојкоски,
Член на Управен одбор на ЕВН Македонија АД, Скопје

Роден 1979 година

Дипломирал на Електротехничкиот факултет во Скопје, а во ЕВН Македонија се вработил во 2008 година

Во компанијата бил ангажиран на неколку позиции, а од 2013 година бил раководител на КЕЦ Струмица

Од 10.04.2018 е Член на Управниот одбор на ЕВН Македонија АД, Скопје

Надзорен одбор

Претседател на Надзорниот Одбор
Маг. Штефан Шишковиц, MBA
Член на Управниот одбор на EVN AG

Членови

Гералд Рајдингер
EVN AG
д-р Клаус Колхубер
EVN AG
дипл. инж. Маг. Клаус Штрикер
EVN AG
Маг. Роберт Симоноски
Претседател на синдикатот на ЕВН Македонија АД, Скопје
Билјана Чакмакова
Адвокатско друштво „ЧАКМАКОВА АДВОКАТИ“

Маг. Волфганг Мајер
EVN AG
дипл. инж. Хајнрих Битнер
EVN AG
дипл. екк. Златко Лазиќ
Претставник на Владата на Република Северна Македонија