Për ne

Struktura e kompanisë

EVN Maqedoni është e përbërë nga disa kompani që kombinojnë të njëjtat vlera për shërbimin dhe qëndrueshmëri më të lartë ndaj klientëve: EVN Home, EVN Furnizimi, EVN Centralet Elektrike dhe EVN Elektrodistribucioni.

Mëso më shumë

Historia

Pas privatizimit të kompanisë në vitin 2006 nga Grupacioni EVN AG, EVN Maqedoni u bë markë gjerësisht e njohur dhe shembull i një kompanie moderne që ndjek standardet botërore në aktivitetin e saj.

Mëso më shumë

Menaxhmenti

Kompania drejtohet nga bordi drejtues, kryetar i të cilit është Mr. Wolfgang Maier, si dhe nga bordi mbikëqyrës në krye me kryetarin Mr. Shtefan Shishkovic, MBA.

Mëso më shumë

Rregulloret

EVN funksionon në përputhje me ligjet dhe aktet nënligjore në fuqi në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Mëso më shumë

EVN Grupacioni

EVN është kompani lidere ndërkombëtare, e listuar publikisht për shërbimet e energjisë dhe mjedisit me seli  në Austrinë e Poshtme, krahina më e madhe federale në vend.

Mëso më shumë

Kontakt

Për më shumë informacion kontaktoni QEK e cila është në dispozicion 24/7, ose në [email protected]

Mëso më shumë