Gjithçka në lidhje me faturat

Informacion për faturat

Përshkrimi i faturës 2/2

Përllogaritje e kompensimit për shfrytëzim të transmetimit dhe distribuimit, që përfaqëson prodhim të sasive të energjisë elektrike të dërguar dhe tarifave për transmetim dhe distribuim.

Përllogaritje e detajuar e kompensimit për konsumin e energjisë elektrike (denarë). Ndaras është pasqyruar përllogaritja e kompensimit në tarifë të lartë, e ndarë më tej në blloqe të konsumit dhe përllogaritja në tarifë të ulët. Përllogaritjet janë bërë në mënyrë që sasitë (kWh) shumëzohen sipas tarifave përkatëse.

Kjo tabelë mundëson pasqyrim të detajuar të totalit të energjisë elektrike të konsumuar (kWh) në periudhën për të cilën bëhet përllogaritja. Në tabelë, ndaras është pasqyruar energjegjia elektrike e konsumuar në tarifë të lartë dhe të ulët. Në tabelë do të gjeni numrin serik të orëmatësit tuaj, që është e dhënë e rëndësishme në rast se kryeni vetë-lexim të orëmatësit dhe e paraqitni gjendjen e konsumit përmes shërbimit digjital të EVN Onlajn “Paraqit gjendje të konsumit”.

Numri i pikës së konsumit është i rëndësishëm gjatë regjistrimit të profilit në I imi EVN Home. Në këtë pjesë ka informacione për tarifën dhe kategorinë e lidhjes sipas së cilave përllogaritet kompensimi për energji të konsumuar elektrike dhe kompensimi për shfrytëzimin e transmetimit dhe distribuimit. Gjithashtu, në këtë pjesë është edhe adresa në të cilën është evidentuar lokacioni i orëmatësit në sistemin tonë.

Apliko për e-Faturë

Merrni faturat tuaja për energjinë elektrike me email.
Regjistrohu

Kopje e faturës

Kërkoni një kopje nga faturat tuaja të paguara dhe të papaguara për 12 muajt e fundit përmes My EVN Home.
Merrni një kopje

Apliko për e-Faturë

Merrni faturat tuaja për energjinë elektrike me email.
Regjistrohu

Kopje e faturës

Kërkoni një kopje nga faturat tuaja të paguara dhe të papaguara për 12 muajt e fundit përmes My EVN Home.
Merrni një kopje

Çmimet

Amvisëritë

Zëri tarifor (denarë)

Madhësia llogaritëse
Njësia
Koha tarifore
Zëri tarifor (den/kWh)
Energjia el. Aktive
kWh
TL 1
4,2609
ТL 2
4,8936
ТL 3
6,3345
ТL 4
16,6453
TU
1,4013

Amvisëritë

Zëri tarifor (denarë)

Madhësia llogaritëse
Njësia
Koha tarifore
(den/kWh)
kWh
TL 1
4,2609
Energjia el. Aktive
ТL 2
4,8936
ТL 3
6,3345
ТL 4
16,6453
1,4013
TU

Konsumatorë të vegjël

Zëri tarifor (denarë)

Madhësia llogaritëse
Njësia
Koha tarifore
Zëri tarifor (den/kWh)
kWh
TL
11,2323
Energjia el. Aktive
TU
8,2561

Konsumatorë të vegjël

Zëri tarifor (denarë)

Madhësia llogaritëse
Njësia
Koha tarifore
(den/kWh)
kWh
TL
11,2323
Energjia el. Aktive
TU
8,2561

Tarifa e lirë: çdo ditë pune dhe të shtunën nga ora 22:00 deri në 07:00 në mëngjes, ndërsa të dielën tarifa e lirë zgjat gjatë gjithë ditës duke vazhduar deri të hënën në ora 07:00 të mëngjesit.
Sipas vendimit të Komisionit Rregullator për Energjetikë dhe Shërbime të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, çmimet do të zbatohen duke filluar nga 01.07.2023.
 

Tarifat për elementët llogaritës (me tarifë të llogaritur për transmetimin e energjisë elektrike)

Madhësia llogaritëse
Njësia
MV2
LV1.2
LV1.1
LV2
Fuqia aktive
kW
165,17
332,92
541,20
Energjia el. Aktive
kWh
0,3333
0,4707
0,5973
2,4647
2,6230
Shkarkim i tepërt energjia el. reaktive
kVArh
0,0300
0,0850
0,1356
MV1

Tarifat për elementët llogaritës (me tarifë të llogaritur për transmetimin e energjisë elektrike)

Madhësia llogaritëse
Fuqia aktive
Energjia el. Aktive
Njësia
Shkarkim i tepërt energjia el. reaktive
kWh
MV1
kW
kVArh
0,3333
MV2
165,17
0,0300
LV1.2
332,92
0,4707
0,0850
LV1.1
541,20
0,5973
0,1356
2,4647
LV2
2,6230

Sipas vendimit të Komisionit Rregullator për Energjetikë dhe Shërbime të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, çmimet do të zbatohen duke filluar nga 01.07.2023.
 

Furnizuesi në Instancë të Fundit

Konsumatorë që furnizohen nga Furnizuesi në Instancë të Fundit
Muaj Çmimi
Gusht 2022 45,69 denarë/kWh
Shtator 2022 36,10 denarë/kWh
Tetor 2022 14,68 denarë/kWh
Nëntor 2022 17,12 denarë/kWh
Dhjetor 2022 19,98 denarë/kWh
Janar 2023 11,22 denarë/kWh
Shkurt 2023 11,05 denarë/kWh
Mars 2023 8,60 denarë/kWh
Prill 2023 8,00 denarë/kWh
Maj 2023 6,63 denarë/kWh
Qershor 2023 7,31 denarë/kWh
Korrik 2023 7,21 denarë/kWh
Gusht 2023 7,49 denarë/kWh

Gusht 2023

Çmimet dhe mënyrat e prokurimit të energjisë elektrike nga ana e Furnizuesit në Instancë të Fundit
Energjia (kWh) Çmimi (denarë/kWh)
6.215.704 6,2828
Sasia gjithpërfshirëse e energjisë elektrike të dërguar nga ana e Furnizuesit në Instancë të Fundit
Energjia (kWh) Çmimi (denarë/kWh)
6.071.443 7,4885
Numri i pikave matëse të cilat furnizohen nga Furnizuesi në Instancë të Fundit
2.735

Sistemi tarifor

Shpjegim i detajuar i mënyrës së re të tarifimit të konsumit të energjisë elektrike.
Mëso më shumë

Shërbime shtesë

EVN ju ofron shërbime që lidhen me aktivitetet e shpërndarjes dhe furnizimit me energji elektrike. Çmimet për shërbimet mund t’i gjeni në listën zyrtare të çmimeve.
Për informacion më të detajuar në lidhje me shërbimet, ju lutemi kontaktoni 19 Qendrat e Energjisë së Konsumatorëve, Qendrën e Informacionit të EVN-së në QTQ ose Qendrën e Marrëdhënieve me Klientin.
Listë çmimesh