Аплицирај за работа

Отворени огласи

Во табелата подолу се прикажани сите отворени огласи за вработување во ЕВН Македонија како и во компаниите каде што таа е сопственик. Доколку сте заинтересирани за некоја конкретна позиција, аплицирајте на [email protected].

Компанија Позиција Град Рок Повеќе
Електродистрибуција РЕФЕРЕНТ ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА И ПОДДРШКА во КЕЦ АЕРОДРОМ Скопје 02.06.2024
Електродистрибуција ЕЛЕКТРО-МОНТЕРИ ВО СКОПЈЕ Скопје 09.06.2024
Електродистрибуција ЕЛЕКТРО-МОНТЕРИ ВО СТРУМИЦА Струмица 09.06.2024

Aплицирање без оглас

Во формата подолу можете да аплицирате за работа без да има отворен оглас за позиција со вашите квалификации. Нашиот тим ќе ја обработи вашата апликација и ќе бидете дел од нашата база на потенцијални кадидати за сите идни отворени работни позиции.

Вашата апликација е примена! Ви благодариме!
Се случи грешка при поднесување на апликацијата!

Вашите податоци ќе бидат третирани со најстрога дискреција. Доколку Вашите квалификации одговараат на нашите потреби, ќе Ви се обратиме за да Ве повикаме на разговор. Во согласност со законот за заштита на лични податоци со самото испраќање на Вашата апликација согласени сте Вашите податоци да се чуваат, обработуваат и користат исклучиво за целите на регрутација и селекција. Повеќе информации на линкот подолу:

Политика за приватност