Kontakt

 

EVN Maqedoni, SHA Shkup
Lazar Liçenoski nr.11, 1000 Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut
Telefoni (24/7):+389 2 3205 000
е-mail: [email protected]