Kontakt

 

EVN Maqedoni, SHA Shkup
Lazar Liçenoski nr.11, 1000 Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut
Telefoni:+389 2 3205 000
Numri i shërbimit (24/7): 089 089 089
е-mail: [email protected]