Контакт

 

ЕВН Македонија, АД Скопје
Лазар Личеноски бр.11, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
Tелефон: +389 2 3205 000
Сервисен број (24/7): 089 089 089
е-пошта: [email protected]