evnmk.navigation.logo.text

evnmk.navigation.logo.text
Shqip  |  English  |  Контакт  |  EVN AG
Вие сте тука: > Медиуми

15.11.2017 - Прва награда за Изложбениот центар - Матка и јубилејно признание за ЕВН

Првиот изложбен центар за електрична енергија – Матка доби прва Национална награда за најдобри општествено одговорни практики на македонските претпријатија за 2017, што ја доделуваат Координативното тело за општествена...> повеќе ...


26.10.2017 - ЕВН Македонија го спроведе планот за прилагодување на броилата

Согласно планот, прилагодувањето на броилата се спроведуваше во период од четири отчитувачки недели, почнувајќи од 25 септември до 24 октомври. > повеќе ...


10.10.2017 - Изложбениот центар – Матка со високи оценки од европските музеолози

Над 80 музеолози од 28 земји од Европа го посетија Изложбениот центар – Матка и дадоа високо мислење за експонатите и начинот на кој тие комуницираат со посетителите. > повеќе ...


27.09.2017 - “ЕВН Волонтира” продолжува со активности низ територијата на Република Македонија

Вработените на ЕВН Македонија продолжија со вложување на нивниот труд со цел реализирање на волонтерски активности за доброто на заедницата. Во последните денови, проектот “ЕВН Волонтира” опфати повеќе градови и општини> пове��е ...


25.09.2017 - ЕВН стартува со воведувањето на дневната евтина тарифа

ЕВН Македонија од денес започнува со воведување на евтината тарифа на секое броило поединечно, по направените подготовки за имплементација.> повеќе ...


25.07.2017 - „ЕВН Волонтира” нов проект за општествена одговорност на ЕВН

Волонтерите денеска целото работно време го посветија на хортикултурно уредување, бојадисување на оградата и расчистување на дворното место на регионалниот центар – „Порака наша“> повеќе ...


12.06.2017 - Со децата на работа

Едукативна програма на ЕВН за доближување на енергетиката до најмладите> повеќе ...


10.05.2017 - ЕВН Македонија го отвори првиот Изложбен центар за електрична енергија во Македонија

Изложбениот центар „Матка“ ја раскажува историјата на електричната енергија во Македонија, како и промените што настанале со електрификацијата.> повеќе ...


13.04.2017 - Нова сезона од едукативниот серијал Енергетска математика

Главниот фокус во второто продолжение од едукативниот серијал „Енергетска математика – нова генерација„ е ставен на рационалното користење на енергијата и во објекти каде што трошокот за електричната енергија е на товар на некој...> повеќе ...


17.03.2017 - Проект на ЕВН „20-20-20“ – Повеќе пракса за стручни кадри со имплементација на дуална настава во средното образование

Специјална ЕВН паралелка во електротехничкото училиште „Михајло Пупин“ во Скопје> повеќе ...


« Страна 8 од 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 »