evnmk.navigation.logo.text


Qendrat e Shfrytëzueve

Qendrat e Shfrytëzueve

Informata dhe kontakti i drejtpërdrejtë me Qendrën tuaj Energjetike të Konsumatorëve. > më shumë...

Shkyçje të planifikuara

Shkyçje të planifikuara

Shkyçje të planifikuara për shkak të investimeve dhe punimeve në rrjet > më shumë...EVN Home - Furnizimi i energjisë

EVN Home - Furnizimi i energjisë

Dokumentacioni për furnizimin e energjisë > më shumë...

Prokurime

Prokurime

Procesi i prokurimeve dhe pasqyra e shpalljeve aktive > më shumë...Kyçje e rrjetit të energjisë

Kyçje e rrjetit të  energjisë

Si deri kyçja e re apo rekonstruim të elektro-shpërndarjes së rrjetit? > më shumë...

Komunikata për publikun

Komunikata për publikun

Informacion të rregullt për aktivitetet kryesore të kompanisë > më shumë...Fletëurdhëresë pa pagesë

Fletëurdhëresë pa pagesë

Miratim të sigurt dhe të rregullt të borxheve të energjisë elektrike > më shumë...