evnmk.navigation.logo.text


Masa të jashtëzakonshme dhe kontakte

Masa të jashtëzakonshme dhe kontakte

Përkohësisht të mbyllura zyrat e pranimit dhe Info Qendra.

> më shumë...

Qendrat e Shfrytëzueve

Qendrat e Shfrytëzueve

Informata dhe kontakti i drejtpërdrejtë me Qendrën tuaj Energjetike të Konsumatorëve. > më shumë...Shkyçje të planifikuara

Shkyçje të planifikuara

Shkyçje të planifikuara për shkak të investimeve dhe punimeve në rrjet > më shumë...

EVN Home - Furnizimi i energjisë

EVN Home - Furnizimi i energjisë

Dokumentacioni për furnizimin e energjisë > më shumë...Tarifa e lirë ditore

Tarifa e lirë ditore

EVN Maqedoni filloi me përgatitjet për aplikimin e tarifës së... > më shumë...

Prokurime

Prokurime

Procesi i prokurimeve dhe pasqyra e shpalljeve aktive > më shumë...Kyçje e rrjetit të energjisë

Kyçje e rrjetit të  energjisë

Si deri kyçja e re apo rekonstruim të elektro-shpërndarjes së rrjetit? > më shumë...

Komunikata për publikun

Komunikata për publikun

Informacion të rregullt për aktivitetet kryesore të kompanisë > më shumë...“Mendo dhe kurse”

“Mendo dhe kurse”

Ministria e Ekonomisë dhe EVN Maqedoni me Platformë të përbashkët për efikasitet energjetik > më shumë...

Fletëurdhëresë pa pagesë

Fletëurdhëresë pa pagesë

Miratim të sigurt dhe të rregullt të borxheve të energjisë elektrike > më shumë...