evnmk.navigation.logo.text

evnmk.navigation.logo.text
Shqip  |  English  |  Контакт  |  EVN AG
Вие сте тука: > За нас > Производство

ПроизводствоХЕЦ Матка

ЕВН Македонија Електрани ДООЕЛ Скопје е компанија за производство на електрична енергија во целосна сопственост на ЕВН Македонија АД. Компанијата управува со 11 мали хидроцентрали кои се ревитализирани и целосно автоматизирани. Нивната вкупна инсталирана моќност изнесува 47 MW, а во 2010 година остварија рекордно производство од 218 GWh. ЕВН Македонија како компанија која негува култура за заштита на животната средина постојано вложува во капацитети за производство на електрична енергија од обновливи ресурси.

ХЕЦ Година на
изградба
Година на
ревитализација
Моќност по
ревитализација
Дошница 1953 2008 5,1 MW / 6,3MWA
Калиманци 1970 2006 13,8 MW / 17,25 MVA
Матка 1938 2008 9,6 MW / 12 MVA
Пена 1926 2007 3,3 MW / 4,1 MVA
Песочани 1951 2008 2,9 MW / 3,6 MVA
Сапунчица 1952 2008 2,9 MW / 3,6 MVA
Зрновци 1950 2009 1,6 MW/ 2 MVA
Попова Шапка 1993 2002 4,8 MW / 6 MVA
Бабуна 1995 2009 720 kW / 900 kVA
Белица 1989 2009 250 kW / 312 kVA
Турија 1985 2010 2,0 MW / 2,5 MVA