evnmk.navigation.logo.text

evnmk.navigation.logo.text
Shqip  |  English  |  Контакт  |  EVN AG
Вие сте тука: > За нас > Менаџмент

Управен одбор
 

дипл. инж. Штефан Петер, МБА
Претседател на Управниот одбор на ЕВН Македонија АД, Скопје

Роден на 09.06.1972 година
1991 Техничко средно образование, Виена
2001 Вработен во EVN AG, оддел за набавки и материјално работење
2001 Студии на технички колеџ Виена – студии за технички проектен и процесен менаџмент
2006 Назначување во ЕВН Бугарија ЕАД, прокурист и раководител на оддел за набавки и материјално работење
2007 Преземање на раководна позиција на оддел набавки на ниво на Групација во EVN AG
2010 Прокурист на EVN AG
2012 Завршување на извршни мастер студии по бизнис администрација (EMBA) на Универзитетот за економија и бизнис во Виена и на Карлсон универзитет во Минесота, САД
2012 Назначување во Управниот одбор на Kableplus AG
01.01.2015 Претседател на Управен одбор на ЕВН Македонија АД


Маг. Маркус Брандштетер
Заменик Претседател на Управниот одбор на ЕВН Македонија АД, Скопје

Роден 17.07.1979
2003 Диплома од Универзитетот за бизнис во Винер Ноиштадт
2003 Вработен во EVN AG
2004 – 2011 Проекти во одделите Сметководство и Контролинг
2008 – 2012 Координатор за SAP имплементација во Македонија и Бугарија како и координатор на проектот за правно раздвојување во Македонија
01.07.2014 Менаџмент на Back Office тим и тим за консултации во одделот Информациски технологии во EVN AG
Од 01.08.2014 Менаџер на ЕВН Македонија Електроснабдување
1.1.2017 Заменик Претседател на Управниот одбор на ЕВН Македонија АД, Скопјед-р Игор Гиевски,
Член на Управниот одбор на
ЕВН Македонија АД, Скопје

Роден на 27.03.1976
2001 дипломирал на Електро технички факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје 
Вработен во ЕВН Македонија од 2001 година
2007 магистрирал на Факултет за електротехника и информациски технологии, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје
Од септември 2010 Член на Управниот Одбор на ЕВН Македонија АД, Скопје
2013 докторирал на Факултет за електротехника и информациски технологии, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ СкопјеНадзорен одбор
 

Претседател на Надзорниот Одбор
м-р Штефан Шишковиц, MBA
Член на Управниот одбор на EVN AG


Независни членови
м-р Гоце Божиновски
Претставник на Владата на Р. Македонија

Дипл. Инж. Јохан Екмаир
ЕВН Мрежен инженеринг

дипл. инж. Јоханес Рајндл
Стратешка деловна единица Југоисточна Европа


Членови
м-р Јирген Флајшхакер
EVN AG

дипл. инж. Георг Рајтер
EVN AG

д-р Клаус Колхубер
EVN AG

Билјана Чакмакова
Адвокатско друштво „ЧАКМАКОВА АДВОКАТИ“

м-р Роберт Симоноски
Претседател на синдикатот на ЕВН Македонија АД, Скопје