evnmk.navigation.logo.text

evnmk.navigation.logo.text
Shqip  |  English  |  Контакт  |  EVN AG
Вие сте тука: > За нас > Менаџмент

Управен одбор
 

Дипл. инж. Штефан Петер, МБА
Претседател на Управниот одбор на ЕВН Македонија АД, Скопје

Роден на 09.06.1972 година
1991 Техничко средно образование, Виена
2001 Вработен во EVN AG, оддел за набавки и материјално работење
2001 Студии на технички колеџ Виена – студии за технички проектен и процесен менаџмент
2006 Назначување во ЕВН Бугарија ЕАД, прокурист и раководител на оддел за набавки и материјално работење
2007 Преземање на раководна позиција на оддел набавки на ниво на Групација во EVN AG
2010 Прокурист на EVN AG
2012 Завршување на извршни мастер студии по бизнис администрација (EMBA) на Универзитетот за економија и бизнис во Виена и на Карлсон универзитет во Минесота, САД
2012 Назначување во Управниот одбор на Kableplus AG
01.01.2015 Претседател на Управен одбор на ЕВН Македонија АД


Маг. Јирген Флајшхакер
Заменик Претседател на Управниот одбор на ЕВН Македонија АД, Скопје

Роден на 26.09.1975 година
2004 Го има положено испитот за Бизнис консалтинг, студии во Винер Ноиштад
2005 се вработил во одделот Контролинг и сметководство во ЕВН АГ
Од октомври 2017 тој е менаџер и на UTILITAS АД
Од 1 март 2019, Јирген Флајшхак��р е Заменик Претседател на Управниот одбор на ЕВН Македонија АД, СкопјеДипл. ел. инж.
Сашо Стојкоски,
Член на Управен одбор на ЕВН Македонија АД, Скопје

11.09.1979 година, роден во Прилеп
Дипломирал на Електротехничкиот факултет во Скопје, а во ЕВН Македонија се вработил во 2008 година
Во компанијата бил ангажиран на неколку позиции, а од 2013 година e раководител на КЕЦ Струмица
10.04.2018 Член на Управниот одбор на ЕВН Македонија АД, Скопје
  Надзорен одбор
 

Претседател на Надзорниот Одбор
Маг. Штефан Шишковиц, MBA
Член на Управниот одбор на EVN AG

Членови
Гералд Рајдингер
EVN AG

Д-р Клаус Колхубер
EVN AG

Дипл. инж. Маг. Клаус Штрикер 
EVN AG

Маг. Роберт Симоноски
Претседател на синдикатот на ЕВН Македонија АД, Скопје

Билјана Чакмакова
Адвокатско друштво „ЧАКМАКОВА АДВОКАТИ“

Независни членови
Дипл. инж. Јохан Екмаер
EVN Netz NOE

Дипл. инж. Хајнрих Битнер
EVN Netz NOE

Маг. Горан Марковски
Претставник на Владата на Република Македонија