evnmk.navigation.logo.text

evnmk.navigation.logo.text
Shqip  |  English  |  Контакт  |  EVN AG
Вие сте тука: > За нас > Групација

Групација
 

EVN AG е водечка интернационална компанија за енергетика и инфраструктура со седиште во Долна Австрија. Како групација во пораст EVN AG активно учествува во можностите за развој на Централна и Источна Европа и врз основа на најмодерни инфраструктурни решенија на своите корисници им нуди струја, гас, топлинска енергија, вода, термичка преработка на отпад и други услуги. Компанијата котира на Виенската берза и е присутна во 21 земја.


Бизнис сегменти

Производство

Во деловната година 2011/2012 EVN AG има остварено е производство од 3000 GWh. По процесот на производство компанијата користи земјен гас, јаглен и нафта, а забележан е значителен пораст во произвотството на енергија од обновливи ресурси од хидроцентрали и ветерници.


Мрежна инфраструктура во Австрија

Развиена мрежа за дистрибуција на струја и гас во Долна Австрија. Кабловска телевизија и телекомуникациска мрежа во Долна Австрија и Бургенланд.


Трговија и снабдување со електрична енергија

EVN AT се занимава со обезбедување на основни енергетски потреби, снабдување на крајни корисници во Австрија и Германија, тргување со електрична енергија, производство и продажба на топлинска енергија во Австрија. Продажбата на енергија изнесува околу 16 TWh годишно.


Снабдување со енергија во Југоисточна Европа

Дистрибуција и снабдување со електрична енергија во Бугарија и Македонија со продажба од 13 TWh годишно. Производство и продажба на топлинска енергија во Бугарија и проект за изградба на мрежа за природен гас во Хрватска.

 

Инфраструктурни сервиси

Снабдување со вода за пиење, третман на отпадни води и согорување на отпад во Австрија. Интернационален бизнис проект за снабдување со вода за пиење, третман на отпадни води и согорување на отпад во 16 земји во Централна и Југоисточна Европа.


Стратешки инвестиции и останати активности

- VERBUND
- RAG
- Burgenland Holding