evnmk.navigation.logo.text

evnmk.navigation.logo.text
Shqip  |  English  |  Контакт  |  EVN AG
Вие сте тука: > За нас

За нас

ЕВН АД Скопје е енергетска компанија која на македонскиот пазар е активна од 2006 година. Дел е од ЕВН АГ Групацијата, водечки европски бренд за услуги во доменот на енергијата и животната средина. ЕВН во изминатите години инвестираше над 452 милиони евра во подобрување на севкупниот квалитет на дистрибуцијата и снабдувањето со електрична енергија, како и корисничките услуги.
ЕВН сега претставува поголемо семејство компании кои ги обединуваат истите вредности за врвна корисничка услуга и оддржливост во секој поглед.
 
ЕВН Хоме
 
Најновиот член на семејството на ЕВН - ЕВН Хоме ја извршува улогата на универзален снабдувач со електрична енергија и снабдувач во краен случај. ЕВН Хоме ги снабдува со електрична енергија корисниците кои не избрале снабдувач на либерализираниот пазар. Поточно се работи за сите домаќинства и бизниси со помалку од 50 вработени и вкупен годишен приход помал од 2 милиони евра во последните 2 години кои не избрале свој снабдувач.
Подетални информации за снабдување со електрична енергија преку универзалниот снабдувач и снабдувачот во краен случај м��жете да најдете во општите услови на договорите за снабдување со електрична енергија што ги склучува Универзалниот снабдувач и Снабдувачот во краен случај.ЕВН Снабдување
 
ЕВН Снабдување нуди висококвалитетни услуги на корисниците кои се снабдуваат со електрична енергија на отворениот пазар. Стабилен и сигурен партнер, со конкурентни и фер цени, ЕВН Снабдување преку својот мотивиран експертски тим на бизнисите им нудпроизводи кои им овозможуваат флексибилност и долгорочен раст.
 
 
ЕВН Електрани е компанија за производство на електрична енергија. Таа управува со 11 мали хидроцентрали, сите ревитализирани и целосно автоматизирани. Нивната вкупна инсталирана моќност изнесува 47 MW, додека просечното годишно производство изнесува 140 GWh. Ваквото производство на годишно ниво обезбедува електрична енергија за околу 20.000 домаќинства.
 
 
Електродистрибуција управува со дистрибутивната мрежа и со тоа ја извршува дејноста дистрибуција на електрична енергија. Со цел обезбедување на стабилно снабдување на корисниците со електрична енергија, низа мерки. ежурни екипи за отстранување на дефекти и дејствуваат брзо и ефективно континуирано се инвестира во унапредување на квалитетот на мрежата и намалување на загубите.
 
ЕВН е неразделен дел од македонското општество и активно се залага за економскиот, социјалниот и еколошкиот напредок на земјата. Како општествено одговорна компанија, посебно внимание обрнуваме на што ја штитат животната средина, бидејќи тоа е единствениот начин да се обезбеди одржлив долгорочен успех. Во таа насока се и нашите напори да ги следиме светските трендови поврзани со обновливите извори на енергија развојот на технологијата во оваа област.