evnmk.navigation.logo.text

evnmk.navigation.logo.text
Shqip  |  English  |  Контакт  |  EVN AG
ЕВН Македонија изгради нов далекувод во Драчево

23.03.2015


ЕВН Македонија ја изгради привремената нова делница од 110 кВ далекувод во Драчево со што најбрзо го реши проблемот со снабдувањето со електрична енергија на корисниците од населбата.
Само за два дена беа изградени двата портални дрвени столба со што се активираше Трафостаницата Драчево 1 ( 110/10 кВ). Со ова привремено решение се обезбеди доволно енергија за сите корисници непречено да се снабдуваат.
ЕВН Македонија изготви техничко решение и го почна поставувањето на новиот решеткаст 110 кВ столб на местото на оштетениот од лизгање на земјиштето предизвикано од трети лица. Геолошките истражувања покажаа дека треба да се обезбеди нова посигурна локација за поставување на новиот столб. Екипите на ЕВН ќе вложат максимални напори проектот да се реализира во најкус можен рок, во меѓувреме привремената мрежа ќе помогне да се избегне ограничувањето на потрошувачката во однапред одредени временски интервали.
> назад