evnmk.navigation.logo.text

evnmk.navigation.logo.text
Shqip  |  English  |  Контакт  |  EVN AG
Викендов делови од Охрид без електрична енергија

17.10.2013


„МЕПСО А.Д. ја известува јавноста дека заради изведување работи за модернизација на преносната мрежа, ќе изврши исклучување на далноводите преку кои се снабдува со електрична енергија реонот на Охрид.
Надградбата на преносната мрежа ќе се реализира во деновите на викендот: сабота и недела, 19 и 20 октомври во интервалите од 07: 00 часот до 18:00 часот.“

МЕПСО А. Д. и ЕВН Македонија ќе бидат во постојана координација за спроведување на планираните прекини во предвидените термини од 07:00 до 13:00 и 12:30 до 18:00 часот во различни населени места.
Додека трае интервенцијата без напојување со електрична енергија ќе бидат дел од трафостаниците од кои ЕВН Македонија ги снабдува потрошувачите од овој реон.

Без напојување со електрична енергија на 19 октомври од 07: 00-13:00 ќе останат корисниците од: с.Мешеишта, с.Волино, с. Климештани, с.Требеништа, с. Горенци, Дебрца, с.Врбјани, с.Годивје, с.Лактиње, с.Мраморец, с.Турје, с.Сливово, с.Сошани, с.Озолени, с.Слатински чифлик, с.Слатино, с.Издеглавје, с.Песочан, с.Ново Село, с.Белчишта, с.Горно Средорече, с.Долно Средорече, с.Злести, с.Лешани, с.Велмеј, с.Брежани, с.Ботун), с.Косел, с.Опеница, с.Расино, с.Куратица, с.Сирула, с.Завој, с.Свињишта, с.Лескоец, с.Скребатно,дел од ул.Туристичка, ул.Петар Поп Арсов, ул.Аџи Мустафа, ул.Никола Петров Русински, Населба Христо Узунов, дел од ул.7-ми Ноември, ул.Кузман Шапкарев, ул.Васил Главинов, ул.Марко Нестороски, ул.Ѓорче Петров, ул.Христо Узунов, дел од ул.Даме Груев, ул.15-ти Корпус, ул.Мирка Гинова, ул.Александар Турунџиев, ул.Ѓорѓи Сугаре, ул.Крали Марко, дел од ул.Железничка, дел од ул.Абаз Емин, ул.Охридска бригада,ул.Анастасија Узунова, ул.Бекир Алириза, дел од ул.Дејан Војвода, ул.Карпош Војвода, дел од ул.8-ми Септември, ул.Мирче Ацев, дел од ул.Билјанини извори, ул.Туристичка, ул.Никола Карев, ул.Славеј планина, ул.Спас Банџов.

На 19 октомври од 12 : 30 – 18 : 00 без напојување ќе бидат корисниците од с.Трпејца, с.Љубаништа, Градиште, комплекс Свети Наум, Граничен премин Свети Наум, ул.Стив Наумов, ул.Пирин планина, дел од ул.Гоце Делчев, ул.Кирил и Методи, дел од ул.Браќа Миладиновци, ул.Кузман Капидан, дел од ул.Григор Прличев дел од ул.Гоце Делчев, ул.Дејан Војвода, дел од Стара Чаршија (према пазар), дел од ул.Абаз Емин, околина на Охридска банка, ул.7-ми Ноември, ул.Македонски просветители (до семафори), зграда Ремис – кифла, ул.Живко Чинго, дел од ул.15-ти Корпус, с.Велгошти, ул.Кленоец, дел од ул.Железничка, ул.Егејска, дел од Охридска Бригада, дел од ул.7-ми Ноември, ул.Богомилска, ул.Марко Нестороски, Населба Горна Влашка Мала, Населба Видобишта, Стобекс, населба Гоце Делчев (Бејбунар), населба Болнички Комплекс, ул.Ристо Чадо, ул.1-ва Македонска Ударна бригада, ул.Момчило Јорданоски, ул.Андреја Јованоски, ул.Марко Цепенков, ул.Трајче Дојчиноски, ул.1-ви Мај, ул.Вангел Николоски , дел од ул.15-ти Корпус, Српница, Црногорска населба, Шумско стопанство, дел од ул.Кленоец, дел од ул.Момчило Јорданоски, дел од ул.Марко Цепенков, Бараки

На 20 октомври од 07: 00 – 13 : 00 без напојување со електрична енергија ќе бидат корисниците од с.Трпејца, с.Љубаништа, с.Пештани, с.Елшани, населба Лагадин, ул.Стив Наумов, ул.Пирин планина, дел од ул.Гоце Делчев, ул.Кирил и Методи, дел од ул.Браќа Миладиновци, ул.Кузман Капидан, дел од ул.Григор Прличев, дел од ул.Гоце Делчев, ул.Дејан Војвода, дел од Стара Чаршија (према пазар), дел од ул.Абаз Емин, околина на Охридска банка, ул.7-ми Ноември, ул.Македонски просветители, Населба Илинден, ул.Живко Чинго, дел од ул.15-ти Корпус, с.Велгошти, ул.Кленоец, дел од ул.Железничка, ул.Егејска, дел од Охридска Бригада, дел од ул.7-ми Ноември, ул.Богомилска, ул.Марко Нестороски, Населба Горна Влашка Мала, Населба Видобишта, Стобекс, населба Гоце Делчев (Бејбунар), населба Болнички Комплекс, ул.Ристо Чадо, ул.1-ва Македонска Ударна бригада, ул.Момчило Јорданоски, ул.Андреја Јованоски, ул.Марко Цепенков, ул.Трајче Дојчиноски, ул.1-ви Мај, ул.Вангел Николоски, дел од ул.15-ти Корпус, Српница, Црногорска населба, дел од ул.Кленоец, дел од ул.Момчило Јорданоски, дел од ул.Марко Цепенков, Бараки

На 20 октомври од 12 : 30 - 18 : 00 без напојување ќе бидат корисниците од с.Мешеишта, с.Волино, с.Климештани, с.Требеништа, с.Горенц, с.Врбјани, с.Годивје, с.Лактиње, с.Мраморец, с.Турје, с.Сливово, с.Сошани, с.Озолени, с.Слатински чифлик, с.Слатино, с.Издеглавје, с.Песочан, с.Ново Село, с.Белчишта, с.Горно Средорече, с.Долно Средорече, с.Злести, с.Лешани, с.Велмеј, с.Брежани, с.Ботун), с.Косел, с.Опеница, с.Расино, с.Куратица, с.Сирула, с.Завој, с.Свињишта, с.Лескоец, с.Скребатно, дел од ул. Туристичка,ул. Петар Поп Арсов, ул. Аџи Мустафа, ул. Никола Петров Русински, Стамбен Комплекс Даљан, ул.Мичо Гилиќ, ул.Сатеска, ул.Трајче Трајчески, Населба Христо Узунов, дел од ул. Даме Груев, дел од ул.7-ми Ноември, ул.Кузман Шапкарев, ул. Васил Главинов, ул. Марко Нестороски, ул. Ѓорче Петров, ул. Христо Узунов, ул.15-ти Корпус, ул. Мирка Гинова, ул. Александар Турунџиев, ул. Ѓорѓи Сугарев, ул. Крали Марко, дел од ул.. Железничка, дел од ул. Абаз Емин, ул. Охридска бригада, ул. Анастасија Узунова, ул.Бекир Алириза, дел од ул.Дејан Војвода, ул.Карпош Војвода, околина на Маркет „Бозо“, дел од ул.8-ми Септември, ул.Мирче Ацев, дел од ул.Билјанини извори, ул.Туристичка, ул.Никола Карев, ул.Славеј планина, ул.Спас Банџов, Стамбен Комплекс „Адора“, Стамбен Комплекс „Каса Градба“.


Доколку дневните температури бидат повисоки, обемот на исклучување може да биде помал и со пократко време траење, а доколку времето не дозволи работите да се одвиваат согласно планот, ќе бидат одложени за следниот викенд. Корисниците ќе бидат дополнително известени.

> назад