evnmk.navigation.logo.text

evnmk.navigation.logo.text
Shqip  |  English  |  Контакт  |  EVN AG

29.08.2013 - Нови досиеjа за крадците на електрична енергија

Неделен билтен за неовластено користење на електрична енергија / 17–25 август> повеќе ...


19.08.2013 - ЕВН Македонија испорача нови пресметки и кривични пријави за неовластено користење на електрична енергија

Неделен билтен за неовластено користење на електрична енергија / 01–18 август.> повеќе ...


01.08.2013 - Пресметка на фактурите за месец август

Поради периодот на годишни одмори можно е кај дел од корисниците да биде оневозможено отчитувањето на броилата.> повеќе ...


31.07.2013 - Засилени контроли за крадците и неплаќачите на електрична енергија

Неделен билтен за неовластено користење на електрична енергија од 16-22 јули и 23-30 јули> повеќе ...


17.07.2013 - Продолжуваат контролите на мерните места и исклучувањта на должниците

Неделен билтен за неовластено користење на електрична енергија 08–15 јули.> повеќе ...


15.07.2013 - Откриени 50 неовластено приклучени броила во дистрибутивната мрежа во Гостиварско

Корисниците поставиле броила кои не ги пријавиле во дистрибутивната компанија со што не биле воведени во системот и не се отчитувала потрошената електрична енергија. Ова според законот се толкува како кривично дело и неовластено...> повеќе ...


28.06.2013 - Намалувањето на цената за дистрибуција и снабдување сериозно го загрозува работењето на ЕВН Македонија

Големото намалување на цената за дистрибуција и снабдување, во комбинација со истовременото зголемување на цената на производството и преносот кај енергетските компании во државна сопственост, сериозно го загрозува работењето на...> повеќе ...


20.06.2013 - Засилени контроли на крадците на електрична енергија и должниците

Во последните 6 месеци ЕВН Македонија откри 1000 кражби на електрична енергија. Крадците потрошиле 16 милони kWh електрична енергија или направиле штета од 113 милони денари или приближно 1 милон и 800 илјади евра.> повеќе ...


18.06.2013 - ЕВН Македонија додели нови стипендии за студентите на елктротехничките науки

Четири студенти од прва и еден студент од завршните години добија стипендии, но и можност за пракса во компанијата. Студентите кои ги исполнија критериумите, десет месеци ќе добиваат стипендија од по 6.000 денари како и можност...> повеќе ...


11.06.2013 - Инвестиции од над една милијарда евра во дистрибутивната мрежа

Над една милијарда инвестиции во нови енергетски капацитети во дистрибутивниот систем ќе се реализираат во следните дваесет години. > повеќе ...


« Страна 14 од 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »