evnmk.navigation.logo.text

evnmk.navigation.logo.text
Shqip  |  English  |  Контакт  |  EVN AG




Вие сте тука: > Кариера

Кариера


Насочени кон исполнување на очекувањата на нашите корисници, вработените петставуваат наш најзначаен ресурс.
ЕВН Македонија е компанија со амбициозни цели за чие исполнување се потребни одговорни и иновативни луѓе подготвени на нови предизвици кои преку примена на своите идеи и знаења ќе бидат ориентирани кон остварување на поставените задачи и заеднички цели. Компанијата на своите вработени им нуди можности за обука, дообука, личен развој, стекнување нови искуства и напредок во кариерата во исклучително пријатна атмосфера со изразен натпреварувачки и тимски дух.


Вашиот успех е и наш успех, бидете дел од ЕВН Македонија!

Доколку сте заинтересирани за кариера во ЕВН Македонија на [email protected] испратете ја вашата куса биографија (CV), фотографија и придружно писмо (на македонски и англиски јазик). Доколку конкурирате на конкретен оглас, тогаш во предметот назначете за кое работно место се пријавувате. Вашите податоци ќе бидат третирани со најстрога дискреција. Доколку Вашите квалификации одговараат на нашите потреби, ќе Ви се обратиме за да Ве повикаме на разговор.

Напомена:
Во согласност со законот за заштита на лични податоци со самото испраќање на Вашата апликација согласени сте вашите податоци да се чуваат, обработуваат и користат исклучиво за целите на регрутација и селекција.
Повеќе информации околу Вашите права за обработка на податоците, како и за начинот на обработка на податоците можете да добиете на линк до 
Политика на приватност